CHÍNH SÁCH BẢO MẬT (PRIVACY POLICY)

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và đã phát triển chính sách bảo mật này (“Chính sách Bảo mật”) để tuyên bố cam kết của mình để bảo vệ sự riêng tư của bạn. Chính sách Bảo mật nhằm mô tả cho bạn, với tư cách cá nhân là người sử dụng Ứng dụng của chúng tôi hoặc của các dịch vụ được cung cấp thông qua Ứng dụng (cùng với Ứng dụng, “Dịch vụ”), thông tin chúng tôi thu thập, thông tin đó có thể được sử dụng, với người mà nó có thể được chia sẻ, và lựa chọn của bạn về việc sử dụng như vậy và tiết lộ.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính sách Bảo mật này một cách cẩn thận khi sử dụng Dịch vụ. Bằng cách truy cập Dịch vụ, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn đã đọc, chấp nhận đầy đủ và sẽ tuân thủ Chính sách Bảo mật này.

Dịch vụ hiện đang được phát triển mạnh mẽ và các khía cạnh khác nhau của Dịch vụ sẽ được triển khai trong những tháng tới. Một số phần của Chính sách Bảo mật này đề cập đến các chức năng của Các Dịch vụ chưa được triển khai hoặc đã triển khai. Khi các chức năng này đã có sẵn để sử dụng, bằng cách truy cập và tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau đó, bạn đồng ý rằng những phần của Chính sách Bảo mật sẽ có hiệu lực.

Thông tin chúng tôi thu thập được về bạn

Thông tin bạn cung cấp hoặc có sẵn. Chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn nhập thông qua Ứng dụng hoặc cung cấp cho chúng tôi theo một số cách khác, chẳng hạn như thông qua việc sử dụng một số Dịch vụ của chúng tôi hoặc cung cấp thông tin của bạn thông qua Facebook hoặc các mạng xã hội khác mà bạn kết nối với dịch vụ của chúng tôi.

1. Thông tin nhận dạng cá nhân. Mặc dù chúng tôi không yêu cầu nhiều mục mà sẽ được coi là thông tin nhận dạng cá nhân, thông tin mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm các mục như tên, địa chỉ email và độ tuổi của bạn để chúng tôi có thể xác minh bạn đủ điều kiện sử dụng các dịch vụ.

2. Thông tin và nội dung ưu tiên công cộng. Khi bạn sử dụng Dịch vụ, chúng tôi có thể tự động nhận được thông tin có sẵn từ hồ sơ Facebook của bạn, chẳng hạn như ảnh hồ sơ của bạn. Trong phạm vi bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào trong các phần của Dịch vụ, thông tin đó là công khai, có thể được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm trên Internet và có thể được chúng tôi sử dụng cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bạn nên thận trọng khi tiết lộ thông tin trong các khía cạnh công khai của Dịch vụ.

Thông tin được thu thập bằng cookie và các công nghệ khác. Chúng tôi sử dụng các công nghệ khác nhau để thu thập thông tin từ máy tính của bạn và về các hoạt động của bạn trên Dịch vụ.

1. Thông tin được thu thập tự động. Chúng tôi tự động thu thập thông tin từ trình duyệt của bạn khi bạn truy cập Dịch vụ. Thông tin này bao gồm địa chỉ IP, loại trình duyệt và ngôn ngữ của bạn, thời gian truy cập, nội dung của các cookie không bị xoá mà trình duyệt của bạn đã chấp nhận từ chúng tôi trước đó (xem “Cookie” bên dưới) và địa chỉ trang web tham khảo.

2. Cookie. Khi bạn truy cập Dịch vụ, chúng tôi có thể chỉ định máy tính của bạn một hoặc nhiều cookie, để tạo điều kiện truy cập Dịch vụ và cá nhân hoá trải nghiệm của bạn. Thông qua việc sử dụng cookie, chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về hoạt động của bạn có liên quan đến Dịch vụ, chẳng hạn như các trang web bạn truy cập, các liên kết mà bạn nhấp chuột và các tìm kiếm bạn thực hiện. Hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận cookie nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie. Nếu bạn chọn từ chối cookie, vui lòng lưu ý rằng bạn không thể đăng nhập hoặc sử dụng một số tính năng tương tác được cung cấp bởi Dịch vụ.

3. Công nghệ khác. Chúng tôi có thể sử dụng công nghệ Internet chuẩn, chẳng hạn như GIF trong suốt và các công nghệ tương tự khác, để theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của bạn. Chúng tôi cũng có thể bao gồm GIF trong suốt trong quảng cáo hoặc quảng cáo hoặc các tin nhắn e-mail khác hoặc để xác định xem thông điệp đã được mở và hoạt động hay không. Thông tin chúng tôi nhận được theo cách này cho phép chúng tôi tùy chỉnh Dịch vụ.

Thông tin được thu thập bởi các bên thứ ba

Chúng tôi có thể cho phép các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi, các công ty quảng cáo, các đối tác công ty, và các mạng quảng cáo, để hiển thị liên kết, khuyến mãi và quảng cáo thông qua Dịch vụ. Các công ty này có thể sử dụng công nghệ theo dõi, chẳng hạn như cookie, để thu thập thông tin về người dùng xem hoặc tương tác với quảng cáo của họ. Thông tin này có thể cho phép họ cung cấp các quảng cáo được nhắm mục tiêu và đánh giá hiệu quả của chúng. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho các bên thứ ba này.

Trường hợp chúng tôi thu thập thông tin

Khi bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, thông tin đó có thể được gửi đến máy chủ của Tiến Dịu Auto.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được

Thông thường, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn để:

1. Tạo điều kiện và tăng cường việc sử dụng Dịch vụ của bạn;

2. Quản lý tài khoản của bạn và cung cấp cho bạn hỗ trợ khách hàng;

3. Thực hiện nghiên cứu và phân tích về việc bạn sử dụng hoặc quan tâm đến trang web, Dịch vụ và nội dung do chúng tôi cung cấp hoặc các sản phẩm, dịch vụ và nội dung do người khác cung cấp;

4. Xác minh tính hợp lệ của bạn;

5. Thi hành Điều khoản Sử dụng;

6. Quản lý kinh doanh; và

7. Thực hiện các chức năng theo cách khác cho bạn tại thời điểm thu thập.

Với người mà chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi muốn bạn hiểu khi nào và với ai mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin khác mà chúng tôi đã thu thập được về bạn hoặc các hoạt động của bạn trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Thông tin công cộng. Bất kỳ thông tin nào (i) bạn đặt trong hồ sơ Facebook của bạn được đánh dấu là công khai, chẳng hạn như tên người dùng của bạn, bất kỳ ảnh nào bạn tải lên và các thông tin khác; hoặc (ii) bạn đăng lên một phần công khai của Dịch vụ, được công khai và có thể được lập chỉ mục bởi các công cụ tìm kiếm trên Internet. Như vậy, bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin đó, bạn xác nhận rằng bạn không có kỳ vọng hợp lý về quyền riêng tư và nó có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào. Như đã lưu ý ở trên, bạn nên tập trung cẩn thận trong việc tiết lộ thông tin thông qua các phần công cộng này của Dịch vụ.

Thông tin cá nhân khác. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với những người khác trừ khi được chỉ ra bên dưới hoặc khi chúng tôi thông báo cho bạn và cho bạn cơ hội để không tham gia chia sẻ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với:

1. Các đại lý được ủy quyền và nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, bao gồm tên và thông tin liên lạc của bạn (bao gồm địa chỉ e-mail) với các đại lý và nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền của chúng tôi thực hiện các dịch vụ nhất định. Các dịch vụ này có thể bao gồm việc duy trì các máy chủ của chúng tôi, thực hiện các yêu cầu đăng ký, cung cấp dịch vụ khách hàng và hỗ trợ tiếp thị, thực hiện phân tích kinh doanh và bán hàng, hỗ trợ các chức năng của Dịch vụ, cung cấp các dịch vụ thanh toán và hoà giải thanh toán và hỗ trợ các chương trình, khảo sát và các tính năng khác. Các đại lý và nhà cung cấp dịch vụ có thể có quyền truy cập thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của mình nhưng không được phép chia sẻ hoặc sử dụng thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào khác.

2. Đối tác kinh doanh: Khi bạn mua hàng hoặc tham gia chương trình khuyến mại được cung cấp qua Dịch vụ, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các doanh nghiệp mà chúng tôi hợp tác để cung cấp cho bạn những sản phẩm, dịch vụ, khuyến mãi hoặc phần thưởng đó. Khi bạn chọn tham gia một chương trình hoặc dịch vụ cụ thể, bạn ủy quyền cho chúng tôi cung cấp địa chỉ e-mail và các thông tin khác cho thương nhân liên quan, nếu có. Chúng tôi sẽ luôn cung cấp cho bạn cơ hội để không chia sẻ thông tin với các doanh nghiệp này.

3. Các tình huống khác: Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn, bao gồm thông tin cá nhân:

a. Để đáp lại trát đòi hầu tòa hoặc yêu cầu điều tra tương tự, lệnh của tòa án, hoặc yêu cầu hợp tác từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác; thiết lập hoặc thực hiện các quyền hợp pháp của chúng tôi; để bảo vệ chống lại các yêu cầu pháp lý; hoặc theo yêu cầu của luật pháp. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi có thể tăng hoặc từ bỏ bất kỳ phản đối pháp lý hoặc quyền nào có sẵn cho chúng tôi.

b. Khi chúng tôi tin rằng công bố thông tin phù hợp với nỗ lực điều tra, ngăn chặn hoặc có hành động khác liên quan đến hoạt động bất hợp pháp, gian lận nghi ngờ hoặc các hành vi sai trái khác; để bảo vệ và bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của công ty chúng tôi, người sử dụng, nhân viên của chúng tôi, hoặc những người khác; tuân thủ luật pháp hiện hành hoặc hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật; hoặc để thi hành Điều khoản Sử dụng hoặc các thoả thuận hoặc chính sách khác.

Bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân có thể có chính sách riêng tư của họ mô tả cách họ sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân. Các chính sách này sẽ chi phối việc sử dụng, xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi chúng tôi đã chia sẻ nó với các bên thứ ba như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về thực tiễn bảo mật của mình, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập các trang web của các bên thứ ba đó.

Thông tin tổng hợp và không phải cá nhân.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp và phi cá nhân mà chúng tôi thu thập được theo bất kỳ trường hợp nào ở trên. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ nó với các bên thứ ba để phát triển và phân phối quảng cáo nhắm mục tiêu thông qua Dịch vụ và trên các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi có thể kết hợp các thông tin không phải cá nhân mà chúng tôi thu thập được với các thông tin phi cá nhân bổ sung được thu thập từ các nguồn khác. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin tổng hợp với các bên thứ ba, bao gồm cả cố vấn, nhà quảng cáo và nhà đầu tư, nhằm mục đích phân tích kinh doanh nói chung. Ví dụ: chúng tôi có thể cho nhà quảng cáo biết số lượng khách truy cập trang web và các tính năng phổ biến nhất mà mọi người đã truy cập. Thông tin này không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào và có thể được sử dụng để phát triển nội dung và dịch vụ của trang web mà chúng tôi hy vọng bạn và những người dùng khác sẽ quan tâm và nhắm mục tiêu nội dung và quảng cáo.

Các trang web bên thứ ba

Thông qua Dịch vụ, bạn có thể nhấp vào liên kết để truy cập các trang web khác không hoạt động theo Chính sách Bảo mật này. Ví dụ: nếu bạn nhấp vào liên kết tới một bài báo bên ngoài, bạn có thể được đưa đến trang web mà chúng tôi không kiểm soát. Các trang web của bên thứ ba này có thể yêu cầu độc lập và thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, từ bạn và, trong một số trường hợp, cung cấp cho chúng tôi thông tin về các hoạt động của bạn trên các trang web đó. Chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo chính sách bảo mật của tất cả các trang web bên thứ ba mà bạn truy cập bằng cách nhấp vào liên kết “riêng tư” thường nằm ở cuối trang web bạn đang truy cập.

Cách bạn có thể truy cập thông tin của bạn

Bạn có khả năng xem xét và cập nhật thông tin mà bạn cung cấp qua Facebook qua các cài đặt bảo mật của bạn.

Cách bạn có thể xóa thông tin của mình

Giữ thông tin. Nếu bạn đóng tài khoản của mình, chúng tôi vẫn có thể giữ lại một số thông tin nhất định liên quan đến tài khoản của bạn nhằm mục đích phân tích và lưu giữ hồ sơ toàn vẹn, cũng như để tránh gian lận, thu thập bất kỳ khoản phí phải trả nào, thực thi các điều khoản và điều kiện của chúng tôi, của trang web của chúng tôi hoặc người dùng của chúng tôi, hoặc thực hiện các hành động khác nếu pháp luật cho phép. Hơn nữa, do sự phức tạp của công nghệ liên quan, chúng tôi không thể đảm bảo xóa toàn bộ hoặc không thể thu hồi thông tin tài khoản của bạn và chúng tôi không thể cung cấp cho bạn bất kỳ thời hạn cụ thể nào để xóa. Ngoài ra, nếu thông tin nhất định đã được cung cấp cho các bên thứ ba như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này, việc lưu giữ thông tin đó sẽ phải tuân theo các chính sách của bên thứ ba đó.

Sự lựa chọn của bạn về thu thập và sử dụng thông tin của bạn

Bạn có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhất định, nhưng có thể dẫn đến việc bạn không thể sử dụng một số tính năng của Dịch vụ. Bạn có thể chọn không chia sẻ công khai bất kỳ thông tin tiểu sử nào bằng cách truy cập vào trang cài đặt Facebook và chọn chỉ cung cấp hồ sơ cho người dùng đã đăng nhập vào Dịch vụ. Điều này không ngăn cản chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba như đã nêu ở trên. Nếu chúng tôi đã cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ ba (như nhà cung cấp dịch vụ) trước khi bạn thay đổi tùy chọn hoặc cập nhật thông tin của mình, bạn có thể phải thay đổi sở thích của mình trực tiếp với bên thứ ba đó. Xin lưu ý rằng việc thay đổi thông tin trong tài khoản của bạn, hoặc bằng cách chọn không nhận các thông tin liên lạc qua email, sẽ chỉ ảnh hưởng đến các hoạt động hoặc thông tin liên lạc trong tương lai từ chúng tôi.

Cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật thích hợp (bao gồm các biện pháp vật lý, điện tử và thủ tục) để giúp bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập và tiết lộ trái phép. Ví dụ: chỉ những nhân viên được ủy quyền và bên thứ ba đã đồng ý bị ràng buộc bởi các hạn chế về bảo mật, chẳng hạn như tư vấn, có thể được phép truy cập thông tin cá nhân và họ chỉ làm như vậy đối với các chức năng kinh doanh được phép. Ngoài ra, chúng tôi sử dụng mã hóa SSL trong việc truyền tải thông tin cá nhân nhạy cảm của bạn giữa hệ thống của bạn và chúng tôi, và chúng tôi sử dụng tường lửa để giúp ngăn chặn những người không có thẩm quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi muốn bạn cảm thấy tự tin bằng cách sử dụng Dịch vụ. Tuy nhiên, không có hệ thống có thể được hoàn toàn an toàn. Do đó, mặc dù chúng tôi thực hiện các bước để bảo mật thông tin của bạn, chúng tôi không hứa hẹn, và bạn không nên mong đợi, rằng thông tin cá nhân, tìm kiếm của bạn, hoặc các thông tin liên lạc khác sẽ luôn được bảo mật. Người dùng cũng nên quan tâm đến cách họ xử lý và tiết lộ thông tin cá nhân của họ và tránh phải gửi thông tin cá nhân qua email không an toàn.

Sự riêng tư của trẻ em

Mặc dù Dịch vụ dành cho đối tượng chung, nhưng chúng tôi hạn chế việc sử dụng chúng cho các cá nhân từ 13 tuổi trở lên. Chúng tôi không cố ý tìm kiếm hoặc thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi.

Không có quyền của bên thứ ba

Chính sách bảo mật này không tạo ra các quyền thực thi bởi bên thứ ba hoặc yêu cầu tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến người sử dụng Dịch vụ.

Thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này

Đôi khi chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách Bảo mật để phản ánh những thay đổi trong thực tiễn của chúng tôi và trong Dịch vụ. Khi chúng tôi đăng các thay đổi cho Chính sách Bảo mật, chúng tôi sẽ sửa lại ngày “cập nhật lần cuối” ở cuối Chính sách Bảo mật này. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào trong cách chúng tôi thu thập, sử dụng và/hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách gửi email đến địa chỉ email bạn vừa cung cấp cho chúng tôi trong tài khoản, (trừ khi chúng tôi không có địa chỉ email như vậy), và/hoặc thông báo bằng văn bản về các thay đổi thông qua Dịch vụ. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra Dịch vụ để thông báo cho mình về bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật hoặc bất kỳ chính sách nào khác của chúng tôi.

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Bảo mật hoặc các thông lệ xử lý thông tin của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn yêu cầu thông tin về việc tiết lộ thông tin cá nhân của chúng tôi cho các bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tiendiuauto@gmail.com